F tehnik je slovensko poduzeńće specializirano za razvoj i proizvodnju razlińćitih vrsta filtera. Uzeńći u obzir sve veńće zahtjeve za ońćuvanje okoline i sve jańću savjest Ň°tetnih utjecaja na okolinu, kod nas od samog pońćetka, stalno nastojimo rjeŇ°avati problem filtracije zraka. Sa svojim dugogodiŇ°njim izkustvima i uspjeŇ°nim radom smo povijerenja vrijedan poslovni partner svim poduzeńćima koja trebaju cjelovito rijeŇ°avati probleme vezane uz filtraciju zraka. Ponosni smo zbog ńćinjenice, da je viŇ°e od 90% naŇ°ih filtera ugrańĎeno kot prve ugradnje.

Glavna podruńćja naŇ°eg djelovanja:
  • odsisavanje praŇ°ine u razlińćitim industrijama i uvjetima (naprave i jedinice za odsisavanje praŇ°ine, peskalne naprave, naprave za termińćko i lasersko rezanje, lakirne komore,‚Ķ),
  • filtracija zraka u odsisnoj napravi - industrijski i kuńćni usisańći ‚Äď u razlińćitim kvalitetama (micro, hepa‚Ķ),
  • razvoj filtera s obzirom na potrebe in zahtjeve kupaca.
NaŇ°u prednost predstavlja i moguńćnost, tańćnog i pouzdanog provjeravanja uńćinkovitosti djelovanja naŇ°ih filtera i postojeńćih kapaciteta. To moŇĺemo uńćiniti pomońću vlastitog specijalnog instrumenta za mjerenje kolińćine i velińćine djelińća u zraku. Test moŇĺemo izvesti u laboratoriju ili na samom objektu.